Om oss:

30 års politierfaring

 • Rådgivning
 • Spesialoppdrag
 • Taktisk og teknisk kriminal- og brannetterforskning, samarbeidspartner Finn Kraver og Rune F. Sandve (se nedenfor)
 • Advokatbistand, sivil rett og strafferett
 • Godkj. stevnevitne, Namsmannserfaring
 • Sikring av bevis, eiendom og verdigjenstander 
 • Sikring og registrering ved konkurs, firmaopphør, dødsbo
 • Sporing av personer og verdier samt bakgrunnssjekk
 • Incident management (handler om å gjøre en tjeneste, som er utilgjengelig, tilgjengelig for brukeren igjen så raskt som mulig)
 • Problem management (handler om å analysere hvorfor det kunne skje og forhindre at det skjer igjen, involverer ofte underleverandører)
 • Dokumentasjon, planverk
 • Sikkerhetsopplæring, kurs
 • Kurértjeneste
 • Assosierte konsulenter med spesialkompetanse og mangeårig erfaring fra arbeid og opplæring i politietaten (Kripos og Politihøgskolen), forsvaret og nasjonale sikkerhetsmyndigheter
 • Teknisk spesialutstyr for beskyttelse, overvåking, deteksjon, varsling, sporing, alarm, kameraovervåking, adgangskontroll, kommunikasjon

God dokumentasjon er en selvfølge, også fotodokumentasjon.
Faktureres etter medgått tid og utlegg etter avtale.

Ring mobil +47 975 16 660 eller send en epost og vi avtaler et møte
backup@sfjbb.net

BACKUP Data & Sikkerhet
Bjørn Marum Olsen
NO-3208 Sandefjord, Norway
Org.nr. 971 104 066

www.marum.net 

Personlig service og konfidensialitet siden 1980, nyreg. 1994

Finn Kraver

Mangeårig praksis som kriminaltekniker og lærer i kriminalteknikk ved Politihøgskolen.

Politihøgskolen. Eksamen i 1968.
Kurs i situasjonsorientert ledelse

 • Larvik politikammer fra 1971. Hatt hovedansvar og arbeidet som kriminaltekniker/åstedsgransker

 • Kriminalpolitisentralen 1975-76. Tjenestegjort som årsvikar ved  laboratorieavd. fingeravtrykksavd. og etterforskning/utrykningsavd. (Mordkommisjonen)
 • Justisdepartementet 1982-84 som konsulent, med hovedansvar for vurdering, utprøving, innkjøp og fordeling av trafikkteknisk og kriminalteknisk utstyr til alle landets politikammer og lensmannskontorer i samarbeid med UP og Kriminalpolitisentralen

 • Politihøgskolen i Oslo, 1985-1996. Spesiallærer i fagene Rapportlære, Etterforskningslære og Kriminalteknikk. Ansvar for innkjøp og bruk av alt kriminalteknisk utstyr som ble brukt i undervisning

Som åstedsgransker/kriminaltekniker arbeidet på forskjellige åsteder (innbrudd, voldtekt, drap, brann, mm) for å sikre spor og beskrive hva og hvordan forseelsen/forbrytelsen kan ha forgått

Utdannelse i og har vært  kursansvarlig for brannetterforskning

Finn Kraver - Kravers Bistandsbyrå
Telefon: +47 411 00 522
Epost finnkrav@gmail.com
Org.nr. 983855679
3257 Larvik

 

Rune F. Sandve

SQS Safe Quality Support - Rune F Sandve

Rådgivning om sikkerhet, internasjonal bistand, prosjektstyring, teambuilding, guiding, sikkerhetstransport, pedagogisk veiledning, etterforskning, coaching.

Mangeårig politierfaring - nasjonalt og internasjonalt

Telefon: +47 400 20 138
Epost rune.f.sandve@sfjbb.net
Org.nr. 917851328
3226 Sandefjord

Forhandler/representant/samarbeidspartner:

Holund Elektronikk AS http://www.holund.no
Holars AS http://holars.no
SeeU AS http://seeu.no
Kraver's Bistandsbyrå, Larvik
SQS Safe Quality Support, Rune F. Sandve, Sandefjord
WEB-design og fotograf Finn Bjurvoll Hansen, Sandefjord http://www.finn-b.no 

Referanser

Referanse 22.06.15:
"Som kjent er dette et marked hvor kvalitet kan variere en del. Bjørn Marum Olsen er meget grundig og dønn seriøs, og jeg kan trygt anbefale ham om noen skulle ha behov for slik bistand."

Erling O. Lyngtveit
Advokat/ Partner
Møterett for Høyesterett
MNA
Advokatfirmaet Hjort DA
Oslo
http://www.hjort.no/erling-olav-lyngtveit